skip to Main Content
DAAR WAAR

De kracht van samenwerken: innovatieplatform Heracles en Ontdek Hightech Almelo

Deze week interviewen we Ivar Hageman, 39 jaar. Na het afronden van zijn master Bestuurskunde aan de UT werd hij docent-onderzoeker bij Saxion in Enschede. In 2018 heeft hij het Sports Leadership Program afgerond aan Nyenrode Business University en kort…

Deze week interviewen we Ivar Hageman, 39 jaar. Na het afronden van zijn master Bestuurskunde aan de UT werd hij docent-onderzoeker bij Saxion in Enschede. In 2018 heeft hij het Sports Leadership Program afgerond aan Nyenrode Business University en kort daarna werd hij, gedetacheerd vanuit Saxion, Innovatiemanager bij Heracles Almelo. Daar bouwt hij met anderen aan een regionaal innovatieplatform met bedrijven, onderwijsinstituten, voetbal, gemeente, onderzoek en studenten.

We vroegen hem naar de Innovatiebox-plannen van Heracles Almelo, de samenwerkingen die al lopen tussen de Innovatiebox en Stiching Ontdek Hightech Almelo en de (voor ons in Almelo) bekende vraag: Hoe kunnen we elkaar nog verder versterken?

Vertel Ivar, wat houdt het ‘Innovatieplatform’ in?
We zijn nu al enkele jaren actief bezig met ons innovatieplatform bij Heracles Almelo. Het doel? Het aantrekken en behouden van talent in onze regio en alle beschikbare kennis tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven verenigen en verbinden. Om zo dus echt te komen tot innovaties. Dus naast het bij elkaar komen en gezamenlijk voetbal kijken, ook op inhoud de verbinding zoeken. We hebben een hele jaarkalender rondom een aantal thema’s met diverse evenementen, workshops, activiteiten en ook met langdurige en gezamenlijke onderzoeksprojecten met bedrijven. Een mooi voorbeeld van een evenement is de Stagiairedag van Stichting Ontdek Hightech Almelo, waar ik straks nog even op terug kom. Sinds de Coronatijd hebben we ook discussies gevoerd over hoe we nu vanaf de basis, die nu staat, juist nu naar een volgende stap kunnen. Naast de (online) evenementen en het innovatienetwerk, zijn we daarom druk geweest om samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstituten en onderzoek structurele onderzoeks- en innovatietrajecten op te zetten die moeten leiden tot innovaties voor verschillende partijen in het bedrijfsleven. En hierbij blijft de voetbalclub het verbindende mechanisme en waar mogelijk brengt Heracles Almelo ook eigen expertise in. Hierbij staan thema’s centraal zoals vitaliteit en positieve gezondheid, waaruit het programma The Fitgame is ontstaan, duurzame leefomgeving, veiligheid & hospitality, hightech en mechatronica en ook slimme omgevingen.

Welke samenwerkingen lopen er al tussen OHTA en de Innovatiebox?
Afgelopen jaren hebben we al verschillende evenementen samen georganiseerd, zoals de stagiairdag die Ontdek Hightech Almelo (normaal gesproken) twee keer per jaar organiseert voor de stagiairs van de 12 hightech bedrijven. Hierbij gaan stagiaires in het stadion aan de slag met hun fysieke én mentale skills. Daarnaast hebben we ook samen een grote scholierenquiz georganiseerd voor de bovenbouw van de Almelose middelbare scholen, met meer dan 1.000 leerlingen. Hier kregen ze zicht op alle mooie hightech bedrijven en de kansen die er voor hen liggen. Maar daar stopt het niet. Op dit moment zijn we met de Innovatiebox van Heracles Almelo, Stichting Ontdek Hightech Almelo, het bedrijfsleven, ROC van Twente en de vmbo scholen bezig met het opzetten van een vmbo dag waarbij we door middel van de inzet van Heracles Almelo en topsport de doelgroep beter kunnen bereiken. Daarbij willen we graag het ROC van Twente ook verbinden aan deze dag om het zicht op de vervolgopleidingen, na het vmbo, te verduidelijken. Het opbouwen van een periodiek verhaal met een goed programma en een duurzaam karakter is daarbij ons doel. Het is heel interessant om hierin samen op te trekken en daar word ik ook enthousiast van, want op deze dag komt de vmbo doelgroep in beeld bij de 12 hightech bedrijven en krijgen leerlingen andersom ook te zien welke mooie kansen er liggen bij de hightech bedrijven.

Waar zie je een gezamenlijke kracht en samenwerking?
Erg leuk dat dit interview plaatsvindt, want aan de ene kant hebben we het bedrijfsleven en aan de andere kant ook een link met een voormalige studente, dat geeft denk ik al aan dat het netwerk in en rond Almelo bestaat uit korte krachtige lijnen. Partijen vinden elkaar snel. En dat is denk ik ook het mooie aan dit verhaal, er liggen al heel veel verbindingen tussen OHTA en Heracles Almelo en dat wordt alleen maar sterker. Ik denk dat we over en weer interessante elementen voor elkaar hebben, ook in de verbinding tussen technologie en topsport. Ons gezamenlijke doel om een goed opgebouwd eco-systeem uit te dragen staat voor ons allemaal voorop. We hebben topsport, mooie carrièremogelijkheden en kansen, goed onderwijs en daarbij ook goede huisvesting. De samenwerkingen die er liggen in Almelo, tussen zowel de Innovatiebox en Ontdek Hightech Almelo maar ook de gemeente en de kennisinstituten UT, Saxion en ROC, zorgen voor de kracht van ons verhaal. We hebben allemaal hetzelfde doel en daar draagt iedereen op zijn eigen manier zijn steentje aan bij. De boodschap nog krachtiger maken kunnen we alleen als we het samen doen als vaste innovatiepartners, Heracles Almelo en OHTA hebben hele mooie kansen samen.

LEERLINGEN

basisschool

SCHOLIEREN

vmbo/havo/vwo

STUDENTEN

mbo/hbo/wo

PROFESSIONALS

werken in Twente